MECHANIKA  BUDOWLI

Ogłoszenia
2020.06.13


Studia NIESTACJONARNE – PROJEKT, podsumowanie stanu realizacji zadań projektowych i wyniki (stan na dzień 13.06.2020):


2019.06.19


Studia NIESTACJONARNE – ĆWICZENIA

Kolokwium DODATKOWE z ćwiczeń dla osób, które uzyskały z dotychczasowych kolokwiów min. 10pkt., odbędzie się w poniedziałek 24.06.2019 o godz. 16:00.
Kolokwium przeprowadzi koordynator przedmiotu dr inż. Michał Baszeń.


2019.06.18


Studia NIESTACJONARNE – ĆWICZENIA, suma punktów po KOLOKWIUM POPRAWKOWYM NR 3

Kolokwium DODATKOWE z ćwiczeń dla osób, które uzyskały z dotychczasowych kolokwiów min. 10pkt., odbędzie się w poniedziałek 24.06.2019 o godz. 17:00
(TERMIN NIEAKTUALNY – WKRÓTCE AKTUALIZACJA TERMINU KOLOKWIUM)

Studia NIESTACJONARNE – PROJEKT, punkty za projekt 3 i SUMA PUNKTÓW


2014.01.29


Kolokwium DODATKOWE z ćwiczeń dla osób, które uzyskały z dotychczasowych kolokwiów min. 10pkt., odbędzie się w piątek 31.01.2014 o godz. 16:00 w Auli A (4 wybrane zadania z wcześniejszych kolokwiów).

Konsultacje w dniu 31.01.2014 w godzinach 12:15-17:00, pokój WB 221A lub 218A.


2014.01.12


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium nr 3


2013.11.28


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium nr 2


2013.11.21


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium POPRAWKOWEGO nr 1 (ZAKTUALIZOWANE)


2013.11.19


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium POPRAWKOWEGO nr 1


2013.11.16


Studia NIESTACJONARNE.
Kolokwium poprawkowe NR 1, niedziela 2013.11.17, godz. 13:30, sala WB 217A.


2013.10.30


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium nr 1
Kolokwium poprawkowe NR 1:

 • poprawy indywidualne w trakcie konsultacji,

 • dla całej grupy po ustaleniu terminu.


2013.02.04


Studia NIESTACJONARNE, dodatkowe konsultacje:

 • 2013.02.08   (piątek)   godz. 15:00—16:00,     pokój  221A  lub  218A


2013.01.26


Studia NIESTACJONARNE, dodatkowe konsultacje:

 • 2013.02.01   (piątek)   godz. 16:15—17:45,     pokój  221A  lub  218A


2013.01.21


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium nr 3
Kolokwium poprawkowe NR 3, niedziela 2013.01.27 (w trakcie zajęć), WB038B, godz. 9:50


2012.12.30


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium POPRAWKOWEGO nr 2


2012.12.10


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium nr 2
Kolokwium poprawkowe NR 2, niedziela 2013.01.13, WB Aula B, godz. 16:50


2012.11.20


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium POPRAWKOWEGO nr 1


2012.10.30


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium nr 1
Kolokwium poprawkowe NR 1, niedziela 2012.11.18, WB Aula B, godz. 16:50


2012.10.23


Studia NIESTACJONARNE, tematyka KOLOKWIUM nr 1:

 • LWP sił wewnętrznych i reakcji w belkach oraz wyznaczanie wartości na podstawie LWP LWP sił w prętach kratownicy, wyznaczanie wartości na podstawie LWP


2012.01.30


Terminy dodatkowych konsultacji:

 • 2012.02.02   (czwartek)   godz. 14:00—16:00,     pokój  221A  lub  218A
  2012.02.03   (piątek)       godz. 16:00—18:00,     pokój  221A  lub  218A


2012.01.30


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium POPRAWKOWEGO Nr 1, 2.


2012.01.27


TERMINY DODATKOWYCH KONSULTACJI na których można będzie zaliczać PROJEKTY:

 • 2012.01.27   (piątek)   godz. 16:00—18:00,     pokój  221A
  2012.01.28   (sobota)  godz.   9:00—11:00,     pokój  221A


2012.01.23


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium POPRAWKOWEGO Nr 3.

Kolokwium poprawkowe NR 1, 2, w czasie konsultacji LUB w sobotę 2012.01.28, godz. 9:00 w auli B (przeprowadzi dr inż. M. Baszeń)


2012.01.16


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium Nr 3.

Kolokwium poprawkowe NR 3, sobota 2012.01.21, godz. 13:30
Kolokwium poprawkowe NR 1, 2, w czasie konsultacji LUB w sobotę 2012.01.28, godz. 9:00 w auli B (przeprowadzi dr inż. M. Baszeń)


2011.12.07


Studia NIESTACJONARNE.

Kolokwium poprawkowe NR 2, niedziela 2011.12.18, godz. 16:50


2011.11.29


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium Nr 2.


2011.11.07


KONSULTACJE w dniu 10 listopada 2011 (czwartek) nie odbędą się z powodu zmiany rozkładu (rozkład wg za jęć z piątku)


2011.10.31


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium Nr 1.
Kolokwium poprawkowe NR 1, niedziela 2011.11.06, Aula B, godz. 16:50


2011.02.04


KONSULTACJE w dniu 7 lutego 2011 (poniedziałek), godz. 11:00 – 13:00


2011.02.03


KONSULTACJE w dniu 4 lutego 2011 (piątek), godz. 11:00 – 13:00


2011.01.31


Studia NIESTACJONARNE, ĆWICZENIAstudenci którzy dotychczas zdobyli MIN. 7.5pkt mogą przystąpić do kolokwium z całego materiału w dniu 2 lutego 2011 (środa), godz. 16:00


2011.01.27


Studia NIESTACJONARNE, lista osób które dostarczyły 3 opracowania projektów