TECHNOLOGIA  INFORMACYJNA

Ogłoszenia2020.01.23


Studia STACJONARNE: kierunki BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wyniki POPRAWY kolokwium nr 2 dostępne w systemie USOS


2020.01.17


Studia NIESTACJONARNE

W systemie USOS wpisano OCENY KOŃCOWE (oceny na które został ZALICZONY przedmiot)


2020.01.17


Studia STACJONARNE: kierunki BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wyniki kolokwium nr 2 dostępne w systemie USOS


2020.01.11


Studia NIESTACJONARNE

Wyniki kolokwium nr 2 dostępne w systemie USOS


2019.10.21


Studia STACJONARNE: kierunek BUDOWNICTWO

Zgodnie z ustaleniami odwołane zostają zajęcia w dniu 23 października 2019.

Terminy ODROBIENIA zajęć:

 • GRUPA:  PS5 (środa godz.  10:15)

  • 7.11.2019 (czwartek), godz. 12:15,  s. WB 28A.

 • GRUPA:  PS6 (środa godz.  12:15)

  • 28.10.2019 (poniedziałek), godz. 8:15,  s. WB 28A.


2019.10.15


Studia STACJONARNE: kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Zgodnie z ustaleniami odwołane zostają zajęcia w dniach 17 i 24 października 2019.

Terminy ODROBIENIA zajęć:

 • GRUPA:  PS1 (czwartek godz.  10:15)

  • 29.10.2019 (wtorek), godz 8:15 s. WB 19A
   i 6.11.2019 (środa), godz. 8:15,  s. WB 28A.

 • GRUPA:  PS2 (czwartek godz.  08:15)

  • 14.10.2019 (poniedziałek)21.10.2019 (poniedziałek), godz. 8:15,  s. WB 28A.


2019.01.28


Studia NIESTACJONARNE

Konsultacje dla studentów, którzy przystąpili do kolokwiów odbędą się w dniu 2019.02.01, godz. 17:00 s. WB 28A


2019.01.21


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2 (listy osób, które zaliczyły kolokwium):

GRUPA: Piątek godz. 16:00
GRUPA: Piątek godz. 17:40


2017.12.28


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2:

GRUPA:  Środa godz.  14:15
Kolokwium poprawkowe 10 stycznia 2018


2017.01.17


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2 (listy osób, które zaliczyły kolokwium):

GRUPA: Piątek godz. 16:00
GRUPA:
Piątek godz. 17:40


2016.10.28


Studia STACJONARNE, ustalone terminy ODROBIENIA zajęć z dnia 12.10.2016

GRUPA:  Środa godz.  10:15  –  odrabiane będą 10.11.2016, godz. 16:00,  s. WB 28A
GRUPA:  Środa godz.  12:15  –  odrabiane będą   3.11.2016, godz. 16:00,  s. WB 28A
GRUPA:  Środa godz.  14:15  –  odrabiane będą   3.11.2016, godz. 17:35,  s. WB 28A


2016.01.21


Studia STACJONARNE, wyniki POPRAWY kolokwium NR 2 (listy osób, które zaliczyły kolokwium)

GRUPA:  Środa godz.  10:15
GRUPA:  
Środa godz.  12:15
GRUPA:  
Środa godz.  14:15


2016.01.15


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2 (listy osób, które zaliczyły kolokwium)

GRUPA:  Poniedziałek godz.  10:15 (kolokwium poprawkowe 2016.01.18)
GRUPA:  Środa godz.  10:15 (kolokwium poprawkowe 2016.01.20)
GRUPA:  
Środa godz.  12:15 (kolokwium poprawkowe 2016.01.20)
GRUPA:  
Środa godz.  14:15 (kolokwium poprawkowe 2016.01.20)


2015.12.21


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2:

GRUPA: Piątek godz. 17:35
GRUPA:
Piątek godz. 19:20


2015.11.12


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 1:

GRUPA:  Poniedziałek godz.  10:15 – kolokwium poprawkowe 2015.11.16
GRUPA:  Środa godz.  10:15 – kolokwium poprawkowe 2015.11.18
GRUPA:  
Środa godz.  12:15 – kolokwium poprawkowe 2015.11.18
GRUPA:  
Środa godz.  14:15 – kolokwium poprawkowe 2015.11.18


2015.01.26


Studia STACJONARNE i NIESTACJONARNE

W sprawach związanych z ZALICZENIAMI zapraszam w bieżącym tygodniu (26.01‑30.01.2015) w godzinach zajęć.

2015.01.19


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2:

GRUPA:  Wtorek godz.  12:15
GRUPA:  Czwartek godz.  12:15
GRUPA:  Czwartek godz.  14:15

Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2:

GRUPA:  Piątek godz.  17:40
GRUPA:  Piątek godz.  19:20


2014.12.31


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2:

GRUPA:  Poniedziałęk godz.  16:00
GRUPA:  Wtorek godz.  10:15
GRUPA:  
Piątek godz.  08:15
GRUPA:  
Piątek godz.  10:15
GRUPA:  
Piątek godz.  12:15

Kolokwia POPRAWKOWE w poszczególnych grupach odbędą się zgodnie z ustaleniami, na pierwszych zajęciach po przerwie świątecznej.


2014.12.18


GRUPA odbywająca zajęcia w CZWARTKIgodz. 14:15, Kolokwium nr 2 odbędzie się na zajęciach 15.01.2015 (przewidziane na dzień 18.12.2014 ćwiczenie, ze względu na godziny Rektorskie, do realizacji we własnym zakresie).

GRUPA odbywająca zajęcia w CZWARTKI o godz. 12:15, odrobienie zajęć w piątek 16.01.2015 o godz.14:15.


2014.12.16


GRUPA odbywająca zajęcia w PONIEDZIAŁKI o godz. 16:00, odrobienie zajęć we WTOREK 2014.12.23, godz. 14:15


2014.11.21


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 1:

GRUPA:  Poniedziałęk godz.  16:00
GRUPA:  Wtorek godz.  10:15
GRUPA:  
Wtorek godz.  12:15


2014.11.19


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 1:

GRUPA:  Piątek godz.  08:15
GRUPA:  
Piątek godz.  10:15
GRUPA:  
Piątek godz.  12:15


2014.11.18


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 1:

GRUPA:  Czwartek godz.  12:15
GRUPA:  
Czwartek godz.  14:15


2014.01.12


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2:

GRUPA: Niedziela godz. 9:50
GRUPA:
Niedziela godz. 11:40


2014.01.11


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2

GRUPA: Czwartek 8:15 (kolokwium POPRAWKOWE: 16.01.2014)
GRUPA:
Czwartek 10:15
(kolokwium POPRAWKOWE: 16.01.2014)
GRUPA:
Piątek 10:15
(kolokwium POPRAWKOWE: 17.01.2014)


2013.12.17


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2

GRUPA: Poniedziałek 10:15 (kolokwium POPRAWKOWE: 13.01.2014)
GRUPA:
Poniedziałek 12:15
(kolokwium POPRAWKOWE: 13.01.2014)
GRUPA:
Wtorek 10:15
(kolokwium POPRAWKOWE: 14.01.2014)
GRUPA:
Wtorek 12:15
(kolokwium POPRAWKOWE: 14.01.2014)


2013.11.29


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 1:

GRUPA:  Czwartek godz.   8:15
GRUPA:  
Czwartek godz. 10:15


2013.01.29


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium poprawkowego nr 1

GRUPA: Czwartek 8:15
GRUPA: Piątek 12:15
GRUPA: Piątek 14:15


2013.01.26


Studia NIESTACJONARNE, dodatkowe konsultacje:

 • 2013.02.01   (piątek)   godz. 16:15—17:45,     pokój  221A  lub  218A

Poprawa kolokwium możliwa również na konsultacjach
we wtorek 2013.01.29, godz. 14:15-15:50,     pokój  221A  lub  218A


2013.01.24


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium nr 2:

GRUPA: Piątek godz. 16:00
GRUPA: Piątek godz. 17:40
GRUPA: Niedziela godz. 11:40
GRUPA: Niedziela godz. 13:30

Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia kolokwium: 20
Maksymalna liczba punktów: 35


2013.01.17


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium nr 2 (minimalna liczba punktów 20, maksymalna 35)

GRUPA: Czwartek 8:15 (zajęcia 24.01.2013 zgodnie z rozkładem /BRAK kolokwium/)
GRUPA: Piątek 12:15 (zajęcia 25.01.2013 zgodnie z rozkładem /BRAK kolokwium/)
GRUPA: Piątek 14:15 (zajęcia 25.01.2013 zgodnie z rozkładem /BRAK kolokwium/)


2012.01.30


Terminy dodatkowych konsultacji:

 • 2012.02.02   (czwartek)   godz. 14:15—16:00,     pokój  221A  lub  218A
  2012.02.03   (piątek)       godz. 16:00—18:00,     pokój  221A  lub  218A

2012.01.28


Studia NIESTACJONARNE, w celu wpisu do indeksu lub zaliczenia ZGŁASZAĆ SIĘ W TERMINACH KONSULTACJI

Termin dodatkowych konsultacji będzie ustalony i podany w następnym tygodniu

2012.01.27


Studia NIESTACJONARNE, konsultacje:

 • 2012.01.27   (piątek)   godz. 16:00—18:00,     pokój  221A  lub  218A
  2012.01.28   (sobota)  godz.   9:00—11:00,     pokój  221A  lub  218A

2012.01.25


Studia STACJONARNE, wyniki kolokwium NR 2,

Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium poprawkowego:


2012.01.16


Zamieszczono przykładowe ćwiczenia [Link]

2011.02.04


KONSULTACJE w dniu 7 lutego 2011 (poniedziałek), godz. 11:00 – 13:00


2011.01.27


Studia NIESTACJONARNE, wyniki kolokwium: