PODSTAWY MECHANIKI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH


Ogłoszenia
2020.06.10


[Link] Zasady obowiązujące na zaliczeniu wykładu z PMKB – KOPIA wiadomości wysłanej w dniu 5.06.2020 pocztą elektroniczną z systemu USOS do skrzynek pocztowych studentów.

Należy ściśle stosować się do powyższych zasad.

Przesyłane pocztą elektroniczną zadania będą indywidualne. Należy je pobierać posługując się indywidualnymi łączamdo plików udostępnianymi w otrzymywanych w trakcie zaliczenia wiadomościach.


2020.06.09
godz. 19:50

(e-mail)


lista mailingowa zostaje „zamknięta” – traktuję aktualną na godzinę 19:45 (09.06.2020) listę adresową w systemie USOS jako obowiązującą i zgodnie z nią będą wysyłane zadania zaliczeniowe.
2020.06.09
godz. 11:45

(e-mail)


O godzinie 11:45 została wysłana do elektronicznych skrzynek pocztowych korespondencja testowa. Zawartość korespondencji:

Imię i Nazwisko studenta

Łącze/link do pliku
na serwerze
https://box.biaman.pl

Łącze/link do pliku
na serwerze
https://pbial-my.sharepoint.com

Imię Nazwisko

https://box.biaman.pl/f/7b6fae331f6d4d46bc0a/?dl=1

https://pbial-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_walendziuk_st_pb_edu_pl/ERchbYeqlH9IpsRNAtgmwSEBlhsj6mYCAJonlUUYk6-Qng?e=WER2wI

---
Należy sprawdzić możliwość pobrania plików. W taki sposób będą rozsyłane zadania w trakcie zaliczenia.
Jeżeli do godziny 18:00 nie otrzymam korespondencji w sprawie nieprawidłowości, lista wysyłkowa będzie traktowana jako aktualna (będzie obowiązywać zgodnie wcześniejszymi z ustaleniami).

Jeżeli korespondencja nie dotarła proszę o sprawdzenie zakładki/folderu SPAM na swoim koncie pocztowym, może tam została umieszczona (niektóre wiadomości przesyłane od studentów do mnie tak są oznaczane).

W przypadku problemów lub pytań proszę o informację pocztą elektroniczną.2020.06.08
godz. 11:01

(e-mail)Ponieważ, poprzednia informacja wysłana z systemu USOS, tj. 8.06.2020 o godz. 10:20, nie dotarła do wszystkich adresatów kolejne informacje będą publikowane na stronie:

http://kmb.pb.edu.pl/dydaktyka/awalendziuk/PMKB-Ogloszenia.html

oraz rozsyłane jak dotychczas na adresy poczty elektronicznej w systemie USOS (w celu weryfikacji poprawnego funkcjonowania poczty elektronicznej, proszę weryfikować zgodność informacji na stronie ogłoszeń i otrzymanych pocztą).

W dniu 9 czerwca 2020 w godzinach przedpołudniowych zostanie do Państwa wysłana informacja e-mail w celu sprawdzenia poprawnego funkcjonowania poczty. Informacja o wysłaniu takiej testowej korespondencji zostanie zamieszczona także w ogłoszeniach http://kmb.pb.edu.pl/dydaktyka/awalendziuk/PMKB-Ogloszenia.html

W przypadku niepoprawnego funkcjonowania poczty elektronicznej, proszę w systemie USOS ustalić adres z którego korespondencja odbywa/odbywała się bez problemów.2020.06.08
godz. 10:20

(e-mail)W związku z pytaniami dotyczącymi zaliczenia przedmiotu PMKB, które dotarły do mnie dotychczas, przesyłam je wraz z odpowiedziami na pytania.


 1. Pytanie: Czy musimy zmienić w systemie USOS nasze obecne adresy mailowe na adresy @student.pb.edu.pl?

  ODP: Zadania będą rozsyłane na adresy poczty elektronicznej zamieszczone w systemie USOS (wg stanu na dzień 9 czerwca 2020). To Państwa wola na jaki adres chcą Państwo otrzymywać korespondencję e-mail. Natomiast zgodnie z zarządzeniem 1098 Rektora PB oficjalnym kanałem komunikacji ze studentami jest elektroniczna poczta studencka … .

  Usługa elektronicznej poczty studenckiej, może „gwarantować” – zapewnić lepsze parametry co do czasów przesyłania korespondencji między serwerami pocztowymi.

 2. Pytanie: Arkusz wykonany według wzoru ma być tylko na początku każdej z dwóch części (wydrukować 2 razy) czy ma być każdą stroną, na której piszemy obliczenia?

  ODP: Ogólnie należy przyjąć sposób postępowania jak na każdym zaliczeniu/egzaminie – dane personalne, tytuły, itd. znajdują się tylko na pierwszej stronie.

  Nie należy drukować pierwszych stron arkuszy zaliczeniowych !!!

  Należy te dane wypełnić ręcznie zgodnie z przesłanym wzorem (wszystko co znajdzie się na arkuszu musi być wykonane ręcznie).

  Sugeruję by przygotować arkusze wcześniej, aby nie tracić czasu przeznaczonego na realizację zadań i zamieścić na arkuszach wszystkie dane według przesłanego wcześniej wzoru.

 3. Pytanie: Jak będzie wyglądało zadanie zaliczeniowe oraz zasady zaliczenia (punktacja)?

  ODP: Zadania na zaliczenie przedmiotu zostały określone w przesłanych materiałach do wykładu 7.

  Zasady zaliczenia
  wykładu zgodne z zamieszczonymi do tego przedmiotu w systemie USOS.

  Materiały do zaliczenia części praktycznej,
  zgodnie z przesłaną wszystkim studentom pocztą elektroniczną informacją, zostały udostępnione kilka tygodni temu na serwerze: kmb.pb.edu.pl.

  Każdy element rozwiązania części pierwszej – praktycznej i drugiej - teoretycznej będzie punktowany. Z każdej części można zdobyć 0 5 pkt.

  Całkowita liczba punktów będzie średnią ważoną z wagami odpowiednio części 1 i 2: 0,6 i 0,4.2020.06.01Zamieszczono materiały do 7 WYKŁADU (w ramach e‑Learningu).2020.05.18Zamieszczono materiały do 6 WYKŁADU (w ramach e‑Learningu).2020.05.04Zamieszczono część 3 materiałów do PROJEKTU 2 (w ramach e‑Learningu).

Udostępniono ZADANIA do samodzielnego rozwiązania metodą sił.2020.04.27Zamieszczono materiały do 5 WYKŁADU (w ramach e‑Learningu).2020.04.23Zamieszczono część 2 materiałów do PROJEKTU 2 (w ramach e‑Learningu).2020.04.16Zamieszczono część 1 materiałów do PROJEKTU 2 (w ramach e‑Learningu).2020.04.06Zamieszczono materiały do 4 WYKŁADU (w ramach e‑Learningu).2020.03.24Zamieszczono materiały do 3 WYKŁADU (w ramach e‑Learningu).2020.03.21Zamieszczono materiały uzupełniające do ćwiczenia projektowego nr 1 (w ramach e‑Learningu).2019.06.21Studia STACJONARNE – wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 19.06.2019.
Oceny w systemie USOS w terminie późniejszym.

Studia NIESTACJONARNE – wyniki zaliczenia wykładu w dniu 15.06.2019.
Oceny w systemie USOS w terminie późniejszym.

Ostateczne zaliczenie wykładu dla studentów studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH
odbędzie się w piątek 28.06.2019 o godz. 14:30 w Auli A WB.

Studenci przystępują do zaliczenia części PRAKTYCZNEJ, TEORETYCZNEJ lub obu części. Część TEORETYCZNA rozpocznie się około godz. 15:00.2019.06.14Studia STACJONARNE – wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 12.06.2019.

Oceny pozytywne dostępne w USOS

WYKŁAD w dniu 19.06.2019 zgodnie z ustaleniami odbędzie się w Auli IET WB, początek godz. 19:20. W trakcie wykładu odbędzie się ZALICZENIE.

Studenci przystępują do zaliczenia części PRAKTYCZNEJ, TEORETYCZNEJ lub obu części. Część TEORETYCZNA rozpocznie się ok. godz. 19:45.2018.06.26Wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 25.06.2018 dostępne w USOS

OSTATECZNY termin zaliczenia wykładu: piątek 29 czerwca 2018, Aula A WBiIŚ, godz. 12:30-15:002018.06.21Wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 18.06.2018 dostępne w USOS

Dodatkowy termin zaliczenia wykładu: poniedziałek 25 czerwca 2018, Aula A WBiIŚ, godz. 15:30-18:002018.01.24Studia STACJONARNE – wyniki dostępne w USOS


2018.01.22Studia NIESTACJONARNE – wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 20.01.2018 dostępne w USOS


2018.01.10WYKŁAD, termin zaliczenia: poniedziałek 15 stycznia 2018, pokój 221, godz. 12:00

2018.01.16 – Wyniki dostępne w USOS2017.12.28Wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 18.12.2017 dostępne w USOS2017.12.08Wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 4.12.2017 dostępne w USOS (tylko oceny pozytywne)

Dodatkowy termin zaliczenia wykładu: poniedziałek 18 grudnia 2017, Aula B WBiIŚ, godz. 17:40-20:002017.11.28!!! ZMIANA TERMINU ZALICZENIA WYKŁADU !!!

Studia STACJONARNE – wykład w dniu 4.12.2017 odbędzie się w Auli B w godzinach 17:40‑20:052017.10.31!!! ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ !!!

Studia NIESTACJONARNE – wykład i projekt w dniu 4.11.2017 nie odbędą się.

Odrobienie zajęć w terminach:

 • 9 grudzień 2017r. (15:10-16:45, 2 godz.) w sali WB 204A lub WB 218A,

 • 13 styczeń 2018r. (15:10-16:45, 2 godz.) w sali WB 204A lub WB 218A.

Studia STACJONARNE – wykład i projekt w dniu 6.11.2017 nie odbędą się – zostają przeniesione na dzień 4.12.20172017.01.24Studia STACJONARNE – wyniki zaliczenia WYKŁADU dostępne w USOS


Studia NIESTACJONARNE – wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 21.01.2017 dostępne w USOS
Odbędą się ustalone zaliczenia: 28.01.2017, godz. 11:40, sala 2132017.01.12Wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 9.01.2017 dostępne w USOS2016.12.20OSTATECZNY termin zaliczenia wykładu ustalony został na dzień 9 stycznia 2017, godz. 9:00, WB Aula A.2016.12.15Wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 12.12.2016 dostępne w USOS2016.11.30!!! ZMIANA TERMINU WYKŁADU !!!

WYKŁAD 10 zostaje przeniesiony (wg uzgodnień) z 5.12.2016 na dzień 12.12.2016, godz. 8:15.2016.01.21Studia NIESTACJONARNE – wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 16.01.2016 dostępne w USOS

Konsultacje: 22.01.2016 (PIĄTEK), godz. 18:002015.12.21Wyniki zaliczenia WYKŁADU w dniu 17.12.2015 dostępne w USOS

14.01.2016 (CZWARTEK) godz. 8:15, Aula A WB – zaliczenie dla osób, które z istotnych powodów nie mogły przystąpić do zaliczenia.

WIPSY do indeksów 11.01.2015 w czasie KONSULTACJI.2015.12.01!!! ZMIANA TERMINU !!!

WYKŁAD 10 zostaje przeniesiony z 26.11.2015 na dzień 10.12.2015.

Uzgodnione terminy zaliczenia wykładu:

 • 10 grudzień 2015 (czwartek), godz. 8:15, Aula A,

 • 17 grudzień 2015 (czwartek), godz. 8:15, Aula A.2015.11.21WYKŁAD 10 zostaje przeniesiony z 26.11.2015 na dzień 3.12.2015.

Uzgodnione terminy egzaminów:

 • EGZAMIN „zerowy” – wykład 10 (3 grudzień 2015),

 • EGZAMIN – 10 grudzień 2015 (czwartek), godz. 8:15, Aula A,

 • EGZAMIN POPRAWKOWY – 17 grudzień 2015 (czwartek), godz. 8:15, Aula A.2015.05.28Egzaminy dla uprawnionych Studentów odbędą się w następujących terminach:

 • EGZAMIN – 02.06.2015 (wtorek), godz. 17:00,

 • EGZAMIN POPRAWKOWY – 11.06.2015 (czwartek), godz. 17:00.

Sale w których będą przeprowadzone, zostaną ustalone w dniu egzaminów.2015.03.09KONSULTACJE odbędą się w piątek, 13.03.2015 w godz. 10:15‑14:45, w pokoju 221.2015.01.30Egzamin KOMISYJNY odbędzie się we wtorek 3.02.2015 o godz. 9:00.

Sala ustalona zostanie w dniu egzaminu.2015.01.15Wyniki egzaminu POPRAWKOWEGO w dniu 12.01.2015 dostępne w USOS2014.12.29Wyniki egzaminu w dniu 22.12.2014 dostępne w USOS

Egzamin POPRAWKOWY odbędzie się 12.01.2015 (poniedziałek), godz. 8:15, Aula A WB2014.12.17POZYTYWNE wyniki egzaminu ZEROWERGO w dniu 15.12.2014 dostępne w USOS.

Wpisy do indeksu na konsultacjach 22.12.2014.2014.12.16EGZAMINY na prośbę Studentów i zgodnie z decyzją Dziekana zostały ustalone przed sesją egzaminacyjną. Uzgodnione terminy:

 • EGZAMIN – 22.12.2014 (poniedziałek), godz. 8:15, Aula A,

 • EGZAMIN POPRAWKOWY – 12.01.2015 (poniedziałek), godz. 8:15, Aula A.2014.12.05W związku z EGZAMINEM „ZEROWYM” ustalonym na dzień 15.12.2014, wykład w dniu 8.12.2014 nie odbędzie się (jest przeniesiony na 15.12.2014).


2014.12.03Lista osób, które mogą przystąpić do egzaminu „zerowego” w dniu 2014.12.15


2014.12.03Materiały uzupełnieniające do wykładu w dniu 2014.12.01 (MS – wersja klasyczna)


2014.01.21Wyniki egzaminu POPRAWKOWEGO w dniu 15.01.2014 dostępne w USOS.

Wpisy do indeksu w czasie konsultacji, we czwartek 23.01.20142013.12.23Wyniki egzaminu w dniu 18.12.2013 dostępne w USOS

Egzamin POPRAWKOWY odbędzie się 15.01.2014 (środa), godz. 16:00, Aula A WB2013.12.14Lista osób, które otrzymały pozytywne oceny z egzaminu „zerowego” dniu 11.12.2013 (oceny nie są dostępne w systemie USOS z powodu problemów technicznych z serwerem).

Egzamin (PIERWSZE PODEJŚCIE) odbędzie się 18.12.2013 (środa), godz.  16:00  w  Auli A WB.2013.11.27Lista osób, które mogą przystąpić do egzaminu „zerowego” z przedmiotu
PODSTAWY MECHANIKI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Egzamin „zerowy”, odbędzie się w trakcie wykładu
w dniu 2013.12.11 (środa), godz. 16:00, Aula A WB2013.11.27Uzupełnienie do wykładu w dniu 2013.11.25 (MP – wersja klasyczna)2013.01.26Ogłoszenie wyników egzaminu poprawkowego i wpisy do indeksu w poniedziałek – 2013.01.28, godz. 10:00‑11:002013.01.22EGZAMIN POPRAWKOWY po uzgodnieniu ze Studentami zostaje ustalony na dzień 24.01.2013 (czwartek), godz. 18:30, Aula WB2013.01.21Wyniki egzaminu w dniu 17.01.2013 dostępne w USOS

Termin egzaminu POPRAWKOWEGO w styczniu do ustalenia (proponuję czwartek 24.01.2013 lub poniedziałek 28.01.2013) – WYMAGANY KONTAKT w celu uzgodnienia2013.01.14EGZAMIN (W PIERWSZYM TERMINIE) na prośbę Studentów i zgodnie z decyzją Dziekana zostaje ustalony na dzień 17.01.2013 (czwartek), godz. 18:30, Aula WB (traci moc ogłoszenie o egzaminie z dnia 2012.12.22)2012.12.22Wyniki egzaminu w dniu 17.12.2012 dostępne w USOS (oceny POZYTYWNE)

Egzamin w NORMALNYM TRYBIE (pierwsze podejście) odbędzie się 4.02.2013, godz. 11:15 w Auli B WB2012.12.10W dniu 17.12.2012 o godz. 11:15 odbędzie się egzamin „zerowy” dla WSZYSTKICH studentów

Egzamin w NORMALNYM TRYBIE (pierwsze podejście), odbędzie się w sesji, tj. w terminie 4.02.2013 – 10.02.2013, po wcześniejszym jego ustaleniu. Ustalony termin zostanie podany na stronie internetowej2012.12.07Wyniki egzaminu w dniu 3.12.2012 dostępne w USOS (oceny POZYTYWNE)2012.12.01Lista osób, które nie przesłały pliku do PROJEKTU nr 22012.11.26Lista osób, które mogą przystąpić do egzaminu ,,ZEROWEGO”2012.01.17Studia STACJONARNE sem VII

Wyniki egzaminu poprawkowego w dniu 16.01.2012 dostępne w USOS2011.12.23Studia STACJONARNE sem VII

Wyniki egzaminu w dniu 19.12.2011 dostępne w USOS2011.12.14Studia STACJONARNE sem VII

Wyniki egzaminu w dniu 12.12.2011 (termin „zerowy”)