MECHANIKA BUDOWLI

PODSTAWY MECHANIKI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

MATEMATYKA II

Ogłoszenia

Przykłady

Ogłoszenia

Przykłady

Ogłoszenia

Ćwiczenia

Ogłoszenia

Ćwiczenia


KATEDRA GEOTECHNIKI
MECHANIKI KONSTRUKCJI
WBNŚ, POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
ul. Wiejska 45E


dr inż. Adam Walendziuk

KONSULTACJE: 

POKÓJ WB 221A

Pon

10:15-11:00 i 13:15-14:00
(tyg. nieparzyste)

9:15-11:00
(tyg. parzyste)

Śro

12:15-14:00

Sob

10:40-11:25*)

*) w terminach zjazdów parzystych

Aktualizacja: 2020-03-21 @ 03:07Podstawy Mechaniki Konstrukcji Budowlanych

Mechanika Budowli

Technologia Informacyjna

Matematyka II

PMKB – WYKŁAD: wyniki zaliczenia z dnia 2019.06.12 dostępne w OGŁOCZENIACH