STRONA GŁÓWNA

 

 

 

MECHANIKA BUDOWLI sem. III i V

studia niestacjonarne

 

UWAGA!!!

Dodatkowe zaliczenie ćwiczeń z Mechaniki Budowli dla zadeklarowanych osób odbędzie się 30.01.2015 (piątek) o godz. 16:00 w Auli A.

 

Liczba punktów z projektów i ćwiczeń (osoby, które zaliczyły przedmiot)

 

 

ĆWICZENIA

 

Punktacja za poszczególne kolokwia:

·     Kolokwium nr 1 – 12 pkt

·     Kolokwium nr 2 – 12 pkt

·     Kolokwium nr 3 – 12 pkt

 

Ocena końcowa z uzyskanych punktów:

·     5.0 - (32.5-36.0pkt)

·     4.5 - (29.0-32.0pkt)

·     4.0 - (25.5-28.5pkt)

·     3.5 - (22.0-25.0pkt)

·     3.0 - (18.5-21.5pkt)

Wyniki kolokwium:

Kolokwium nr 3 – 17.01.2015

Przykładowe zadania:

Linie wpływu

Belki proste

Belka – zad. 1

Belka – zad. 2

Belka – zad. 3 (nowe)

Kratownica

Kratownica (nowe)

Metoda sił

Zasady ogólne – belka

Belka – zad. 1

Belka – zad. 2

Rama – zad. 1

Rama – zad. 2

Rama – zad. 3

Rama – zad. 4

Belka sprężynka – zad. 1

Belka sprężynka – zad. 2

Belka sprężynka – zad. 3

Belka sprężynka – zad. 4

Belka sprężynka – zad. 5

Belka sprężynka – zad. 6

Belka sprężynka – zad. 7

Belka sprężynka – zad. 8

Metoda przemieszczeń

Schematy podstawowe metody przemieszczeń

Belka – zad.1

Belka – zad. 2

Belka – zad. 3

Rama – zad. 1

Rama – zad. 2

Rama – zad. 3

Rama – zad. 4

Belka z podporami podatnymi

Belka z podporami podatnymi -2

Łańcuch kinematyczny

 

PROJEKT

Przykładowy projekt nr 2

Przykładowy projekt nr 3