STRONA GŁÓWNA

 

 

WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW SEM. II

 

Wyniki kolokwium poprawkowego z dn. 13.06.2014 r.

 

Ostateczna poprawa kolokwium odbędzie się 24.06.2014 r. (wtorek)

o godz. 15:00 w Sali WB 213A.

 

Wyniki zaliczenia projektu

 

UWAGA!!!

1)  Przypominam, że osoby które oddały chociaż jedno z zadań z projektu po terminie, mają do wykonania 5 zadań domowych zamieszczonych poniżej i ewentualnie obronę projektu. Pozytywną ocenę końcową uzyskuje się po zaliczeniu 2 kolokwiów, oddaniu 4 zadań projektowych i ewentualnie 5 zadań domowych.

2)  Przypominam również, że zgodnie z Regulaminem studiów osoby, które mają 3 i więcej nieobecności na zajęciach nie uzyskują zaliczenia z przedmiotu.

3)  Ostatnim dniem, w którym można jeszcze oddać projekt jest 25.06.2014 r. (środa). W czasie sesji egzaminacyjnej nie ma możliwości zaliczania ćwiczeń projektowych.

4)  Osoby, które zaliczyły zajęcia będą miały na bieżąco uzupełniane oceny w USOS.

5)  Projekty do poprawy można odbierać w pok. 221 w dniach 17-18.06 i 23-25.06.

 

Zasady zaliczenia projektu:

Aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń projektowych, należy

oddać w wyznaczonych terminach poszczególne zadania z projektu

oraz uzyskać pozytywne oceny z kolokwiów sprawdzających.

 

Formatka do projektu

 

Zadania domowe

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

 

Przykładowe projekty i zadania:

 

PROJEKT 1 ver.1

PROJEKT 1 ver.2

PROJEKT 2 ver.1

PROJEKT 2 ver.2

PROJEKT 2 ver.3

BELKA – zadanie 1

BELKA – zadanie 2

RAMA – zadanie 1

RAMA – zadanie 2

ELIPSA BEZWŁADNOŚCI – zadanie

PROJEKTOWANIE PRZEKROJU – zadanie 1

PROJEKTOWANIE PRZEKROJU – zadanie 2