Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45E
  • 15-351 Białystok
  • tel. (+48) 797 995 943
  • k.czech@pb.edu.pl


PODSTAWY INFORMATYKI
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

sem. I - studia stacjonarne i niestacjonarneWYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
- laboratorium

sem. II - studia stacjonarneWYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
- laboratorium

sem. III - studia stacjonarne i niestacjonarne


METODY OBLICZENIOWE
sem. II - studia stacjonarne


Zestaw pytań - sem. II st. st. stacjonarne.


METODY OBLICZENIOWE
sem. II - studia niestacjonarne


Zestaw pytań - sem. II st. st. niestacjonarne.