Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45 E
  • 15-333 Białystok
  • tel. (+48) 797 995 943
  • k.czech@pb.edu.pl
Szanowni Państwo


Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje związane z: działalnością dydaktyczną (terminy konsultacji, najistotniejsze informacje o przedmiotach, których nauczam, niezbędne pliki itd), naukową (lista publikacji, tematyka badań itd) oraz współpracą z przemysłem (oferta dla przemysłu, zakresy prowadzonych pomiarów, badań i analiz itd.).