Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45E
  • 15-351 Białystok
  • tel. (+48) 797 995 943
  • k.czech@pb.edu.pl

KONSULTACJE
w semestrze letnim w r.ak. 2019/2020

ul. Wiejska 45E - pokój nr WB 038B / WB 222A

Studia stacjonarne:
  • Konsultacje on-line w terminach ustalonych ze studentami w ramach poszczególnych przedmiotów.

  • Studia niestacjonarne:
  • Konsultacje on-line w terminach ustalonych ze studentami w ramach poszczególnych przedmiotów.