Dr in┐. Micha│ Basze˝

Katedra Mechaniki Konstrukcji

Wydzia│ Budownictwa
i In┐ynierii Srodowiska

Politechniki Bia│ostockiej

tel. 797-995-942

ul. Wiejska 45 E pokój 222

e-mail: m.baszen@pb.edu.pl (NEW)