Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

 • ul. Wiejska 45 E
 • 15-333 Białystok
 • tel. 85 746 95 96


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA


W Katedrze prowadzone są następujące przedmioty:

Tematy ciekawszych prac dyplomowych

 • Stalowe przekrycie strukturalne obiektu przemysłowego;
 • Żelbetowa konstrukcja estakady przemysłowej;
 • Wariantowy projekt domków jednorodzinnych z zastosowaniem wyrobów z betonu komórkowego;
 • Projekt hali sportowo-wystawowej;
 • Analiza metodą elementów skończonych standartowych prób wytrzymałościowych;
 • Projekt budynku o mieszanej konstrukcji murowo-drewnianej;
 • Metody wykreślne mechaniki budowli - zastosowanie grafiki komputerowej;
 • Analiza numeryczna modelu prętowego płaskiego złącza pionowego.