Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45 E
  • 15-333 Białystok
  • tel. 85 746 95 96


Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

KADRA
Katedry Mechaniki Konstrukcji


Kierownik Katedry

  • prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

  • Sekretariat Katedry

  • mgr inż. Marta Konopacka
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni

    Pracownicy techniczni