Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45 E
  • 15-333 Białystok
  • tel. 85 746 95 96


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


Pracownicy Katedry Mechaniki Konstrukcji specjalizują się w następujących zagadnieniach

Przykładowe analizy MES - 3
Przykładowe analizy MES - 2
Przykładowe analizy MES - 4
Symulacja płynięcia


Ważniejsze osiągnięcia KatedryNagrody przyznane pracownikom Katedry