Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45 E
  • 15-333 Białystok
  • tel. 85 746 95 96


SEMINARIA
Katedry Mechaniki Konstrukcji


2011.01.12
Identyfikacja sił wewnętrznych w belce statycznie niewyznaczalnej
dr inż. Jarosław Malesza


2010.12.15
Warunki użytkowania stropów żelbetowych przy zmianie technologii procesu produkcyjnego
dr inż. Romuald Szeląg,
prof. dr hab. inż. Rościsław Tribiłło


2010.11.24
Wprowadzenie do systemów analizy konstrukcji budowlanych
dr hab. inż. Tadeusz Chyży

... ...

... ...


2010.10.20
Procedura uzyskiwania patentu RP na przykładzie wniosku pod tytułem "Konstrukcja wzmocnienia połączeń warstwy fakturowej wielkopłytowej ściany prefabrykowanej"
dr inż. Janusz Krentowski,
prof. dr hab. inż. Rościsław Tribiłło

... ...

...


2010.09.29
Seminarium habilitacyjne dr inż Tadeusza Chyżego

... ...

... ...


2010.09.27
Kierunkowanie, tematyka i metodyka prac dydaktycznych i naukowo-badawczych w Katedrze
prof. dr hab. inż. Cz. Miedziałowski

... ...


2010.07.19
Spotkanie organizacyjne KMK
prof. dr hab. inż. Cz. Miedziałowski

...

... ...


2010.06.16
Oprogramowanie do symulacji stanów wytężenia materiałów kruchych
prof. dr hab. inż. Cz. Miedziałowski,
mgr inż. A. Walendziuk

... ...


2010.05.12
Obliczenia i pomiary deformacji podłoża gruntowego przy głębokich posadowieniach
prof. dr hab. inż. Cz. Miedziałowski,
dr inż. J. Krętowska

... ...


2010.03.10
Wykorzystanie programów komputerowych do symulacji
i analizy badań realizowanych w Katedrze

dr inż. R. Szeląg,
dr inż. J. Malesza

... ...


2010.02.17
Badania i obróbka wyników badań parasejsmicznych
prof. dr hab. inż. Cz. Miedziałowski,
dr inż. T. Chyży, dr inż. K. Czech

... ...


2009.12.16
Aparaturowe wnioski laboratoryjne i modernizacja wyposażenia laboratorium Katedry
dr inż. J. Krentowski, dr inż. J. Malesza, dr inż. K. Czech

... ...


2009.11.18
Warunki trwałości zginanych konstrukcji murowych niezbrojonych
prof. zw. dr hab. inż. R. Tribiłło,
dr inż. R. Szeląg


2009.10.15
Metoda analizy budynków mieszkalnych obciążonych nadciśnieniem
w strefie wewnętrznego wybuchu gazu
dr inż. T. Chyży

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2009.09.29
Seminarium w Tykocinie - Pomiary dynamiczne drogi wojewódzkiej Nr 671
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski


2009.09.23
Kierunkowanie, tematyka i metodyka prac dydaktycznych i naukowo-badawczych
w Katedrze Mechaniki Konstrukcji
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski


2009.07.06
Analiza podatności połączeń w budynkach o szkieletowej konstrukcji drewnianej
dr inż. M. Baszeń,
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2009.06.10
Analiza stanów naprężeń w materiałach niejednorodnych
mgr inż. A. Walendziuk,
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2009.04.22
Modelowanie i analiza obiektów rolniczych
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski,
mgr inż. Anna Żakowicz

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2009.03.11
Zebranie organizacyjne KMK
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2009.02.11
Rozwiązywanie problemów brzegowych statyki zginanych prętów
z materiału fizycznego nieliniowego procedurą numeryczną
odpowiednią dla problemu początkowego

prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk, dr inż. Jarosław Malesza

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2009.01.14
Analiza wartości nadciśnienia wybuchu gazu na przykładzie zaistniałego zdarzenia
dr inż. Tadeusz Chyży

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2008.12.10
Przegląd najciekawszych prac prezentowanych na ISSFSS'08
- cz. 2/2

dr inż. Krzyxsztof Czech


2008.11.19
Przegląd najciekawszych prac prezentowanych na ISSFSS'08
- cz. 1/2

dr inż. Krzysztof Czech

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2008.10.22
Seminarium
dr inż. Irena Sielamowicz

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2008.06.
Aspekty trwałości lekkich ścian osłonowych w obiektach przemysłowych
dr inż. Romuald Szeląg
prof. zw. dr hab. inż. Rościsław Tribiłło


2008.05.19
Podatność połączeń w drewnianych konstrukcjach szkieletowych
dr inż. Michał Baszeń

Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2008.04.23
Wytrzymałość materiałów w procesach impulsowego obciążenia
prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk

Opis zdjęcia Opis zdjęcia

Opis zdjęcia


2008.03.26
Wpływ obciążenia temperaturą na stan odkształceń płyty żelbetowej
dr inż. Janusz Krentowski
prof. zw. dr hab. inż. Rościsław Tribbiło

Opis zdjęcia Opis zdjęcia


2008.02.13
Model płyty w strefie wybuchu gazu
dr inż. Tadusz Chyży

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia


2008.01.
Seminarium poświęcone sprawom bieżącym i nadaniu dr hab. inż. Cz. Miedziałowskiemu tytułu profesora nauk technicznych

Opis zdjęcia
Opis zdjęcia


2007.12.19
Porównanie standardów nauczania mechaniki konstrukcji w Polsce i w USA
dr inż. Joanna Krętowska

Opis zdjęcia Opis zdjęcia Opis zdjęcia Opis zdjęcia


2007.09.12
Pożegnanie
mgr inż. D. Jarmoc i dr inż. W. Bandyszewskiego

Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia
Opis zdjęcia Opis zdjęcia

2007.06.13
Seminarium
dr inż. Michał Baszeń

Opis zdjęcia Opis zdjęcia


Opis zdjęcia

2007.05.16
Seminarium
dr inż. Wiesław Bandyszewski


Opis zdjęcia Opis zdjęcia


2007.04.11
Trwałość elementów budowlanych w aspekcie funkcji wilgotności ośrodka
dr inż. Romuald Szeląg

Opis zdjęcia Opis zdjęcia

Opis zdjęcia