Menu:

Adres

Politechnika Białostocka
Wydział Budown.
i Inżynierii Środow.
Katedra Mechaniki Konstrukcji

  • ul. Wiejska 45 E
  • 15-333 Białystok
  • tel. 85 746 95 96


OFERTA WSPÓŁPRACY
Z PRZEMYSŁEM


Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu:

Wzmacnianie konstukcji
Modelowanie w MES-ie rzeczywiestych obiektów

Dysponujemy rozbudowaną
bazą komputerową i laboratoryjną,
w oparciu o którą wykonujemy:

Przykładowe analizy MES - 1
Pomiary i analiza drgań - 1
Pomiary i analiza drgań - 2

APARATURA BADAWCZA
do diagnostyki dynamicznej
konstrukcji budowlanych


ANALIZATOR DRGAŃ KSD-400

KSD-400 (sterowany przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na przenośnym komputerze typu notebook) umożliwia 12 bitowe próbkowanie z częstotliwością od 16 do 100 000 Hz, przy 4 do 262144 próbkach na kanał pomiarowy.

Badania polowe przy uzyciu analizatora drgań KSD-400

Analizator drgań KSD-400 współpracuje z:


Dodatkowe funkcje analizatora:


Czujniki pomiarowe współpracujące z KSD-400:

piezoelektryczne czujniki sejsmiczne firmy DYTRAN 3191A


piezoelektryczne czujniki sejsmiczne firmy DYTRAN 3187DANALIZATOR DRGAŃ SPIDER'8 firmy Hottinger HBM

SPIDER'8 jest elektronicznym urządzeniem pomiarowym pracującym z rozdzielczością 32 bitów. Analizator pozwala na próbkowanie z szybkością od 1 Hz do 9600 Hz w temperaturze od -10 do +50st.C przy błędzie nieliniowości nie większym niż 0.05%. W wersji podstawowej Spider'8 zawiera 4 wzmacniacze pracujące z częstotliwością nośną do 4.8 kHz. Analizator umożliwia pracę z czujnikami indukcyjnymi lub tensometrycznymi w układzie pełnego- lub pół-mostka oraz przy sygnałach stałonapięciowych +/-10 V.


2 analizatory drgań SPIDER'8 podłšczone do notebooka


Spider'8 umożliwia pomiar takich parametrów jak:


Czujniki współpracujące z analizatorem drgań SPIDER'8:MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Maszyny mytrzymałoœciowe